Kuvauksia hankkeistamme

Projektipäällikön tehtävät

 

Toimimme linkkinä eri sidosryhmien kesken: Loppuasiakkaan, prosessin toimittajan,
alihankkijoiden ja suunnittelijoiden välillä. Tehtävä edellyttää hyvää tuntemusta
automaatiotekniikan osalta ja erityisesti ihmistuntemusta ja paineensietokykyä.
Hyvä yhteistyökyky auttaa luovimaan projektin karikoiden yli ja saamaan laitoksen
käynnistymään ajallaan.

Esisuunnittelu


Usein asiakkaalla saattaa olla ongelma, johon ei löydetä selkeästi syytä tai ratkaisua.
Tällöin voimme toimia esiselvityksen laatijana. Haemme ongelmaan johtavia juurisyitä
ja esim. prosessin toimintaa haittaavien seikkojen esilletuominen on usein
ratkaisu ongelman korjaamiseen. Esiselvitystyö pitää sisällään prosessin toiminnan
selvittämisen paikan päällä, käyttäjien haastatteluja, lukuisia mittauksia kohteen
virtauksista, lämpötiloista ym. Selvitystyössä pureudumme automaation, prosessilaitteiden,
ja mittausten toimintaan sekä henkilöstön työmenetelmiin. Eri näkökulmista kootaan kattava
kokonaisuus ja monipuolinen näkemys korjattavista toimenpiteistä.